Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (Pracownik NNA)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa Zapomogowo–Pożyczkowa jest komórką organizacyjną działającą przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
KZP jest samorządną organizacją osób zatrudnionych, emerytów i rencistów UMW, która udziela swym członkom pomocy finansowej w formie pożyczek, chwilówek i zapomóg losowych.
 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na sezon urlopowy najbliższe posiedzenie Zarządu Kasy odbędzie się pod koniec sierpnia.

 

Zarząd KZP

  1. Joanna Musiał – Przewodnicząca
  2. Katarzyna Krause – Z-ca Przewodniczącej
  3. Anna Olenkiewicz – Sekretarz
  4. Barbara Laprus – Członek
  5. Edyta Podolan – Członek

Komisja Rewizyjna KZP

  1. Urszula Landzwojczak
  2. Renata Polańska
  3. Małgorzata Wróblewska

 

Księgowe – osoby, u których można składać wnioski:

Beata Stasiak
Dział Finansowo-Księgowy
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
2 piętro, pokój 102
tel. 71 784 17 55
e-mail: beata.stasiak@umw.edu.pl
 
Marta Rygiel
Dział Finansowo-Księgowy
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
2 piętro, pokój 102
tel. 71 784 10 19
e-mail: marta.rygiel@umw.edu.pl
 
 
Numer konta bankowego KZP
30 1500 1793 1217 9004 3278 0000