Ochrona danych osobowych - Do pobrania

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
wzory dokumentów do pobrania
 1. Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą (Zarządzenie nr 93/XV R/2018 z dn.15.11.2018 r.)
  wzór w j. polskim          
  wzór w j. angielskim
   
 2. Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (Zarządzenie nr 93/XV R/2018 z dn.15.11.2018 r.)
  wzór w j. polskim
  wzór w j. angielskim
   
 3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 138/XV R/2018 z dn.15.11.2018 r.)
   
 4. Wzór umowy o współadministrowanie danymi osobowymi (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 138/XV R/2018 z dn.15.11.2018 r.)
   4.1. Wzór klauzuli informacyjnej art. 13 RODO (dot. umowy współadministrowania)
  4.2. Wzór klauzuli informacyjnej art. 14 RODO (dot. umowy współadministrowania)
   
 5. Wzór zgody na publikację wizerunku
  wzór zgody

 

instrukcje zabezpieczania danych

Instrukcja zabezpieczania hasłem pliku (załącznika) w wiadomości e-mail 
Instrukcja nadawania hasła

 

Instrukcja instalacji i użytkowania aplikacji służącej szyfrowaniu informacji zapisanych na elektronicznych urządzeniach przenośnych (VeraCrypt)
Instrukcja szyfrowania partycji systemowej
Instrukcja szyfrowania dysków zewnętrznych (np. pendrive)