Emerytury i renty

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Emerytury i renty

Dział Spraw Pracowniczych  informuje, że kwartalne bądź roczne zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawiane jest tylko i wyłącznie na prośbę pracownika. Powyższe zaświadczenie pracownik składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty stanowiące podstawę ubiegania się o emeryturę