Dział Współpracy Międzynarodowej - Narodowa Agencja - Otwarte nabory

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Otwarte nabory
Otwarte nabory do programów NAWA
Nazwa programu dla kogo? terminy
NAWA Preludium BIS 1 i BIS 2 Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2. Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 oraz BIS2 Narodowego Centrum Nauki (NCN). 10.12.2024 15:00 UTC+1 BIS 1 oraz 10.12.2025 15:00 UTC+1 – BIS 2
STER NAWA

Celem głównym Programu jest doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego, którego celem szczegółowym jest wzrost jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów. 

31.07.2024 godz. 15:00
Granty Interwencyjne NAWA

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze, o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Kluczowe jest, aby działania projektowe były ukierunkowane na badanie nagłego, nieprzewidzianego zjawiska.

22 grudnia 2024