Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (Pracownik NNA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo–Pożyczkowa jest wyodrębnioną komórką organizacyjną działającą przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. PKZP jest organizacją pracowniczą, która udziela członkom pomocy finansowej w formie pożyczek, chwilówek i zapomóg losowych.

Księgowe – osoby, u których można składać wnioski:

Beata Stasiak
Dział Finansowy
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
2 piętro, pokój 102
tel. 71 784 17 55
e-mail: beata.stasiak@umw.edu.pl
 
Elżbieta Skoczylas
Dział Finansowy
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
2 piętro, pokój 108
tel. 71 784 10 24
e-mail: elzbieta.skoczylas@umw.edu.pl

Numer konta bankowego PKZP
30 1500 1793 1217 9004 3278 0000