Rezerwacja sal

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Rezerwacja sal

Elektroniczna rezerwacja sal odbywa się za tylko za pomocą systemu Talent Plus i

Procedurę rezerwacji przedstawia poniższy link:

Instrukcja - Rezerwacja sal

Wykorzystanie sal wykładowych koordynuje:


1) Dział Organizacji Dydaktyki w obszarze dydaktyki tel 71 784 14 94, e-mail: rezerwacja.sal@umw.edu.pl
2) Dział Eksploatacji w zakresie wynajmu komercyjnego  (od 1 maja 2015r.), e-mail: le@umw.edu.pl

W sprawach dotyczących wynajmu sal na cele komercyjne, wnioski należy składać do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem Działu Eksploatacji.

Z dniem 02.03.2015 r. Dział Organizacji Dydaktyki zajmuje się przydziałem sal na cele dydaktyczne (dotyczy wyłącznie dydaktyki w UMW) i prowadzi harmonogram w tym zakresie.

Wykorzystanie sal seminaryjnych i ćwiczeniowych na terenie szpitali należy uzgadniać z Kierownikami odpowiednich Katedr/Klinik.