Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Sprawy socjalne)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Konto  bankowe  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla wpłat  za korzystanie z usług Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Santander Bank Polska S.A.35 ODDZIAŁ/WROCŁAW
nr 64-1500-1793-1217-9001-0036-0000