Nr 93/XV R/2018 - wprowadzenie "Polityki ochrony danych osobowych [...] w UMW"

 Zarz.: 93/XV R/2018

zm.: 138/XV R/2018, 6/XV R/2019, 218/XV R/2019, 36/XV R/2020, 41/XV R/2020, 16/XVI R/2021, 38/XVI R/2021, 67/XVI R/2021, 220/XVI R/2021, 97/XVI R/2022

 

Zarządzenie nr 93/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 1 sierpnia 2018 r.


w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instrukcji zarządzania siecią i systemami informatycznymi w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Regulaminu monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Procedury fizycznego dostępu do pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe przechowywanych w wersji papierowej w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Procedury ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

Obowiązujące załączniki:

załącznik nr 1 - Polityka ochrony danych osobowych

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1 do "Polityki... " - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 2 do "Polityki... " - Oświadczenie upoważnionego

załącznik nr 3 do "Polityki... " - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 4 do "Polityki... " - Wykaz podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora

załącznik nr 4a do "Polityki..." - umowa o współadministrowanie danymi

załącznik nr 4b do "Polityki..." - klauzula nformacyjna - pozyskiwanie danych od osoby, której dane dotyczą (współadministrowanie)

załącznik nr 4c do "Polityki..." - klauzula informacyjna - pozyskiwanie danych w inny sposób (współadministrowanie)

załącznik nr 5 do "Polityki... " - Wzór klauzuli informacyjnej (dla osoby, od której pozyskiwane są jej dane osobowe)

załącznik nr 6 do "Polityki... " - Wzór klauzuli informacyjnej (pozyskiwanie danych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą)

załącznik nr 7 do "Polityki... " - Rejestr incydentów

załącznik nr 2 - Instrukcja zarządzania siecią i systemami informatycznymi w UMW

załącznik nr 1 do "Instrukcji..." - Wniosek o nadanie/modyfikację uprawnień do systemów informatycznych (dotyczy pracowników)

załącznik nr 2 do "Instrukcji..." - Wniosek o cofnięcie uprawnień do systemów informatycznych (zmiana miejsca pracy w ramach Uczelni)

załącznik nr 3 do "Instrukcji..." - Wniosek o nadanie/modyfikację uprawnień do systemów informatycznych (dotyczy osób niebędących pracownikami Uczelni)

załącznik nr 4 do "Instrukcji..." - Wniosek o cofnięcie uprawnień do systemów informatycznych

załącznik nr 5 do "Instrukcji..." - Rejestr uprawnień

załącznik nr 6 do "Instrukcji..." - Oświadczenie dla użytkownika sprzętu komputerowego

załącznik nr 7 do "Instrukcji..." - Oświadczenie dla administratora serwera

załącznik nr 8 do "Instrukcji..." - Oświadczenie o zachowaniu poufności

załącznik nr 9 do "Instrukcji..." - Wniosek o udostępnienie miejsca na serwerze

załącznik nr 10 do "Instrukcji..." - wniosek użytkownika sieci - zgoda na pracę z wykorzystaniem urządzeń przenośnych stanowiących własność UMW

załącznik nr 11 do "Instrukcji..." - ewidencja zgód

załącznik nr 12 do "Instrukcji..." - Regulamin korzystania z systemu poczty elektronicznej

załącznik nr 3 - Regulamin monitoringu wizyjnego

załącznik nr 1 do "Regulaminu..." - Wykaz punktów

załącznik nr 2 do "Regulaminu..." - Klauzula informacyjna

załącznik nr 3 do "Regulaminu..." - Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu

załącznik nr 4 do "Regulaminu..." - Rejestr kopii z monitoringu

załącznik nr 4 - Procedura fizycznego dostępu do pomieszczeń oraz dokumentów w wersji papierowej

załącznik nr 1 do "Procedury..." - Ewidencja kluczy do pomieszczeń

załącznik nr 2 do "Procedury..." - Protokół - korzystanie z kluczy zapasowych

załącznik nr 5 - Procedura ochrony danych osobowych w badaniach naukowych

załącznik nr 1 do "Procedury..." - Klauzula informacyjna wobec uczestnika badań

załącznik nr 2 do "Procedury..." - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

załącznik nr 6 - Oświadczenie dla pracowników o zapoznaniu sie z dokumentami wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 02.08.2018
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 25.05.2022