Studia doktoranckie

Aktualności
Aktualności |
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wewnętrzny termin składania wniosków mija 17.10.2022 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe... Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe... Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór ...
Aktualności |
Wrocławskie Centrum Akademickie uruchomiło nabór wn... Wrocławskie Centrum Akademickie uruchomiło nabór wn... Wrocławskie Centrum Akademickie uruchomiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia. O przyznanie styp...
Aktualności |
27 maja o godzinie 12:00 zapraszamy na webinar,... 27 maja o godzinie 12:00 zapraszamy na webinar,... 27 maja o godzinie 12:00 zapraszamy na webinar, podczas którego będziecie mogli porozmawiać z przedstawicielami Akademii Młodych Uczonych i Artystów.