Finansowanie badań - Studia doktoranckie

Finansowanie badań

Finansowanie badań

Finansowanie badań naukowych

Zgodnie z § 3  Regulaminu studiów doktoranckich koszty badań naukowych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich ponosi jednostka organizacyjna Uczelni (katedra, klinika, zakład), do której został przyjęty uczestnik studiów doktoranckich i w której prowadzi badania naukowe w ramach studiów doktoranckich.

Niemniej istnieje szereg możliwości pozyskiwania funduszy na projekty badawcze:

- Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców MNiSW,
- Program START 2014 – stypendia dla młodych uczonych,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Fundacja na rzecz nauki polskiej-Program wspierania nauki,
- Oferta stypendialna opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej:
www.buwiwm.edu.pl/wym/informacje.htm
- Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (fss) - pobierz

Stypendia zagraniczne
Informacje dotyczące stypendiów zagranicznych dla doktorantów można uzyskać w Dziale Współpracy Międzynarodowej, tel. 071/784 11 42; adres ul. Chałubińskiego 6a,