Konkursy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Zasady i dokumentacja dotycząca przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Minimalne kryteria wymagane od osób kandydujących do zatrudnienia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na stanowiska:

  • naukowo - dydaktyczne
  • dydaktyczne

Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Regulamin postępowania konkursowego na wybór kierowników w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych