Adiunkci dydaktyczni

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Adiunkci dydaktyczni
  • Od roku akademickiego 2023/2024

Zasady powoływania i odwoływania nauczycieli akademickich na funkcję opiekuna roku i adiunkta dydaktycznego, zakresu ich zadań i obowiązków, zasad oceny wywiązywania się z tych obowiązków oraz zasad i trybu przyznania i wypłaty dodatku nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku i/lub adiunkta dydaktycznego opisane są w Zarządzeniu nr 115/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zadania adiunktów dydaktycznych określone są w opisie funkcji adiunkta dydaktycznego - załącznik nr 1.

Zadania opiekunów lat określone są w opisie funkcji opiekuna roku:

-podstawowy zakres zadań i obowiązków- załącznik nr 2

-rozszerzony zakres zadań i obowiązków- załącznik nr 3

  • Archiwalne

Zasady powoływania i odwoływania adiunktów dydaktycznych i opiekunów roku, zakres ich zadań i obowiązków, zasady ocen oraz tryb przyznania i wypłaty dodatku dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję adiunkta dydaktycznego i/lub opiekuna roku od roku akademickiego 2020/2021 do 2022/2023 opisane są w Zarządzeniu nr 129/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r.

Zadania adiunktów dydaktycznych określone są w opisie funkcji adiunkta dydaktycznego - załącznik nr 3.
Zadania opiekunów lat określone są w opisie funkcji opiekuna roku - załącznik nr 4.

 


Wysokość dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego
  • Rok akademicki 2023/2024

 Zarządzenie nr 184/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dodatku dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku akademickim 2023/2023.

  • Rok 2023

 Zarządzenie nr 35/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie wysokości dodatku dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku kalendarzowym 2023.

  • Rok  2022

 Zarządzenie nr 219 /XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku kalendarzowym 2022. 

Zarządzenie nr 31/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2022 r.w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku kalendarzowym 2022.