Awanse

Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zmiana stanowiska nauczyciela akademickiego

Procedura składania wniosków o zmianę stanowiska nauczyciela akademickiego bez postępowania konkursowego w ramach trwającego stosunku pracy, szczegóły reguluje procedura.