Pensum (Pensum)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Regulacje prawne dotyczące planowania i rozliczenia pensum dydaktycznego

 

Zarządzenie nr 129/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie nr 2/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zawarte są w Regulaminie pracy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 29/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany zasad ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr 1526 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia limitu godzin bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 i w latach następnych