Dział Organizacji Dydaktyki (Kontakt)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dział Organizacji Dydaktyki

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, II piętro
e-mail: dod@umw.edu.pl

Godziny pracy działu:  poniedziałek-piątek  7:30-15:30

Pracownicy