Obniżenie (Pensum)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Obniżenie pensum
Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzaje zajęć dydaktycznych objetych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych oraz zasady powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego reguluje Regulamin pracy Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 126/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019r.