Obniżenie (Pensum)

Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Obniżenie pensum
Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzaje zajęć dydaktycznych objetych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych oraz zasady powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego reguluje Regulamin pracy Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem Rektora UMW nr 126/XV R/2019 z dnia 13 września 2019r.