Rozliczanie (Pensum)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Rozliczanie pensum od roku akademickiego 2023/2024

Procedura rozliczania dydaktyki od roku akademickiego 2023/2024  stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 129/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2023/2024.

Rozliczanie pensum w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023

Procedura rozliczania dydaktyki w roku akademickim  2021/2022  i 2022/2023 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 301/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022.


Procedura rozliczania - od roku 2021/2022