Stypendium Przyszłość Medycyny (Stypendia)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Opis stypendium

Celem stypendium jest wspieranie uzdolnionych naukowo doktorantów oraz pracowników badawczych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, planujących wyjazd zagraniczny o charakterze badawczym. Celem stypendium jest również zapewnienie rozwoju umiejętności i kwalifikacji polskich doktorantów oraz pracowników badawczych w prestiżowych placówkach naukowych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Europy.
Stypendia są przeznaczone na współfinansowanie wyjazdów zagranicznych (pokrycie kosztów podróży oraz pobytu) o charakterze badawczym na okres od 3 do 5 miesięcy, ściśle związanych z dotychczas realizowanym przez doktoranta/pracownika tematem badawczym.

Regulamin stypendium i wymogi rekrutacyjne

Warunki kwalifikacyjne oraz procedura rekrutacyjna opisana jest szczegółowo w treści regulaminu dostępnego na stronie UMW. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Terminy

Termin ogłoszenia konkursu stypendialnego wyznaczany jest corocznie przez Dział Współpracy Międzynarodowej (zwany dalej Działem) na stronie internetowej Uczelni w zakładce Działu w aktualnościach. Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie.

Nabór w roku 2021 trwa  od 2 czerwca 2021 do 2 lipca 2021 r.

Aplikacja

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy zalogować się do aplikacji [aktualnie aplikacja jest zamknięta].

Kontakt

Osobą kontaktową z ramienia Działu Współpracy Międzynarodowej jest:
Specjalista
lic. Magdalena Szymków-Cieniawska
tel.: 71 784 11 42
e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl