Dydaktyka podyplomowa

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
KURSY DLA LEKARZY

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu kursów dla lekarzy na stronie archiwalnej Uczelni:

https://archiwum.lekarski.umw.edu.pl/wl-dla-kierownik%C3%B3w-kurs%C3%B3w

kontakt:

tel. 71/ 784-11-57   elzbieta.adamczyk@umw.edu.pl    

tel. 71/784-11-60    malgorzata.bednarska@umw.edu.pl