Doktoranci

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla Doktorantów

Doktoranci posiadający godziny ponadwymiarowe otrzymają właściwą informację z Działu Organizacji Dydaktyki w celu dopełnienia formalności związanych z wypłatą wynagrodzenia.  

Rachunek musi być zaakceptowany przez Adiunkta dydaktycznego oraz Kierownika Jednostki Organizacyjnej.

Pytania prosimy kierować na nr telefonu 71/784-14-94 lub drogą mailową dod@umw.edu.pl

Zapraszamy w dni robocze od 07:30 do 15:30, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, II piętro.