Opisy stanowisk pracy NA

Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zakres obowiązków

Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej, badawczo – dydaktycznej, dydaktycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu reguluje Zarządzenie Rektora nr 191/XVI R/2020 ze zm.