Wróć do strony głównej
Aktualności | 04.06.2024

Szkoła Doktorska UMW

Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Osoby zainteresowane kształceniem powinny do czwartku, 6 czerwca zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Szkoła Doktorska UMW to czteroletnie studia w trybie stacjonarnym, które dają możliwość rozwoju kariery naukowej. Ich ukończenie przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz do pracy o charakterze badawczym.

Kształcenie prowadzone jest w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu). O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra, lekarza lub lekarza dentysty. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, kandydować mogą również osoby, które nie spełniają powyższych wymagań.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej ma formę konkursu, a do przyjęcia zakwalifikowane zostaną osoby, które otrzymają największą liczbę punktów. Punktowane będą oceny ze studiów i znajomość języków, staże i dodatkowe umiejętności oraz osiągnięcia naukowe kandydata. Dodatkowo przeprowadzony zostanie egzamin kwalifikacyjny, a zadaniem kandydatów będzie przygotowanie projektu jednego lub dwóch wybranych tematów badawczych.

Rejestracja w systemie IRK i składanie dokumentów potrwa do czwartku, 6 czerwca. Ogłoszenie listy rankingowej zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji przewidziano na 10 czerwca. Następnie odbędzie się egzamin z języka angielskiego (11-12 czerwca) oraz egzaminy kwalifikacyjne (17 czerwca – 2 lipca). Nazwiska osób przyjętych na I rok Szkoły Doktorskiej UMW poznamy 5 lipca.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie >>

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 04.06.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 08.06.2024