Wróć do strony głównej
Aktualności | 02.06.2024

Studencki Program Stypendialny

Wrocławskie Centrum Akademickie uruchomiło nabór wniosków do Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktoratów, którzy mają na koncie wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski można składać do 31 lipca.

O stypendium może ubiegać się doktorant, który:

 • studiuje we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie we Wrocławiu,
 • studiuje w szkole doktorskiej na uczelni publicznej lub niepublicznej albo w podmiocie naukowym prowadzącym szkołę doktorską,
 • nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów.

Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium przez doktoranta są wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z ośmiu kategorii stypendialnych:

 1. stypendium im. Ludwika Hirszfelda zakresie nauk biologicznych i medycznych
 2. stypendium im. Hugona Steinhausa z  zakresu nauk matematycznych
 3. stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych
 4. stypendium im. Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki
 5. stypendium im. Jana Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych
 6. stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych
 7. stypendium im. Mariana Suskiego w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych
 8. stypendium im. Alfreda Jahna w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Więcej informacji znajduje się na stronie >>

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 02.06.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 02.06.2024