Dział Współpracy Międzynarodowej - Wyjazdy zagraniczne - Procedura – po powrocie

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Procedura – po powrocie

Obowiązek rozliczenia delegacji obejmuje 14 dni od zakończenia wyjazdu i wynika z treści Regulaminu na wyjazdy zagraniczne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, na podstawie którego do Działu Współpracy Międzynarodowej należy dostarczyć po powrocie:

  1. certyfikat uczestnictwa w konferencji/kursie/badaniach naukowych lub inny dokument potwierdzający wykonanie zadania wyjazdu służbowego,
  2. program konferencji/seminarium/szkolenia,
  3. uzupełniony i podpisany druk Rozliczenia dewizowego (dostępny w zakładce Formularze),
  4. opisaną fakturę za bilety lotnicze wystawioną przez biuro podróży Why Not Travel lub bilety kolejowe/autokarowe (jeśli dotyczy),
  5. opisany oryginał rachunku za hotel (jeśli dotyczy), bez względu na formę jego płatności (przelew/karta/gotówka)****. Rachunek będzie realizowany do wysokości limitu, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
  6. opisany oryginał rachunku za opłatę rejestracyjną lub inną formę potwierdzenia wysokości tej wpłaty (jeśli dotyczy)****,
  7. potwierdzenia przelewu – w przypadku opłacenia faktur z własnego rachunku bankowego.

****po przekazaniu do Działu Współpracy Międzynarodowej Zlecenie operacji bankowej bądź fakturę/rachunek pro-forma, wyjeżdżający zobowiązany jest do dostarczenia po powrocie oryginału faktury

Dane UMW do faktury

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
lub Wroclaw Medical University
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
NIP 896-000-57-79