Edycja - Szkolenie - Wizytówka pracownicza

Instrukcja edycji wizytówki

Instrukcja wideo:
https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/L6FSHXc5HL7aGzX

Dodanie uprawnień do edycji (typ: Nowa strona internetowa):
https://e-potrzeby.umw.edu.pl/projects/strona-internetowa/issues/new