Edycja - Szkolenie - Wizytówka pracownicza

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Instrukcja edycji wizytówki

Logowanie do systemu:
umw.edu.pl/logowanie

Instrukcja wideo:
https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/L6FSHXc5HL7aGzX

Dodanie uprawnień do edycji (typ: Nowa strona internetowa):
https://e-potrzeby.umw.edu.pl/projects/strona-internetowa/issues/new