Dział Współpracy Międzynarodowej - Narodowa Agencja - Kontakt

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Kontakt

Osobą kontaktową z ramienia Działu Współpracy Międzynarodowej jest:
Specjalista
lic. Magdalena Szymków-Cieniawska
tel.: + 48 71 784 11 42
e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl