Dział Współpracy Międzynarodowej - Wyjazdy zagraniczne - Regulacje prawne