Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy

Poniżej przedstawiamy aktualne druki dotyczące opisów stanowisk pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA) wraz z instrukcją wypełnienia

Dokumentydo pobrania
Opis stanowiska pracy Administracja Centralna i Jednostki Ogólnouczelniane pobierz
Wydziały pobierz
Wydziały - opis stanowiska pracy inżynieryjno-technicznego pobierz
Zatrudnienie: własne źródło finansowania (m.in. granty, projekty europejskie, działalność usługowa) pobierz
Instrukcja wypełniania opisu stanowiska pracy pobierz