Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - Moduły Dydaktyczne

Moduły Dydaktyczne

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska - kierownik studiów podyplomowych "Badania Kliniczne - projektowanie, organizacja i realizacja"

 

Liczba godzin

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Moduł I

Wprowadzenie do badań klinicznych.

   18

   3

Moduł II

Etyczne i prawne aspekty prowadzenia badań klinicznych.

   16

   2

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Moduł III

Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych.

   25

   5

Moduł IV

Podmioty badań klinicznych.

   17

   2

Moduł V

Rejestracja badania klinicznego.

   21

   4

Moduł VI

Ośrodek w badaniach klinicznych oraz jego zespół.

   24

   4

Moduł VII

Podstawy biostatystyczne i ekonomiczne badań klinicznych.

   23

   4

Moduł VIII

Zarządzanie i koordynacja badania klinicznego.

   12

   2

Moduł IX

Prowadzenie badań klinicznych w wybranych populacjach pacjentów.

   8

   2

Moduł X

Warsztaty

   16

   2

Razem :

   180

   30