Szkolenia farmaceutów - Kursy - doskonalenie zawodowe

Kursy - doskonalenie zawodowe farmaceutów

ARCHIWUM


Farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych:
1)
metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;

2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Podstawa prawna:
Art. 77-78 Ustawy o zawodzie farmaceuty z dn. 10 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 184)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty z dn. 28 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2494)


KURSY W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO FARMACEUTÓW

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 3 kursów wspomagających rozpoczęcie świadczenia usług opieki farmaceutycznej. Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty zdefiniowano zakres usług składających się na opiekę farmaceutyczną. Każdy farmaceuta ma pełne prawo realizować tego rodzaju usługi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląską Izbą Aptekarską przygotowało cykl 3 kursów w ramach doskonalenia zawodowego, w których udział pozwoli każdemu farmaceucie zaktualizować niezbędną wiedzę i wzmocnić umiejętności praktyczne.

 

Pierwszy z kursów obejmuje: Prowadzenie konsultacji farmaceutycznej. Przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego. Udzielanie porady farmaceutycznej. Prawa pacjenta.

Terminy pierwszego kursu:
04.11.2022 (4 h), 18.11.2022 (4 h), 19.11.2022 (8 h stacjonarnie) – 1. grupa
18.11.2022 (4 h), 09.12.2022 (4 h), 10.12.2022 (8 h stacjonarnie) – 2. grupa
16.12.2022 (4 h), 13.01.2023 (4 h), 14.01.2023 (8 h stacjonarnie) – 3. grupa

 

Drugi kurs obejmuje: Przegląd lekowy wraz z dokumentowaniem.

Terminy drugiego kursu: zostaną podane w najbliższym czasie

 

Trzeci kurs obejmuje: Badania diagnostyczne w profilaktyce i monitorowaniu w praktyce farmaceutycznej.

Terminy trzeciego kursu: zostaną podane w najbliższym czasie

 

Każdy kurs trwa 16 godz. dydaktycznych, w tym 8 godz. on-line (dwa piątki po południu) oraz 8 godz. stacjonarnie (jedna sobota).

Kurs zakończony będzie testem, sprawdzającym wiedzę oraz wydaniem zaświadczenie potwierdzającym każdorazowo uzyskanie 16 pkt w ramach doskonalenia zawodowego.

Odpłatność za każdy kurs dla farmaceuty wyniesie 160 zł.

Cykl trzech kursów umożliwi kompleksowe wzmocnienie wiedzy i umiejętności wspomagających świadczenie opieki farmaceutycznej przez każdego farmaceutę.

Zajęcia praktyczne odbędą się na Wydziale Farmaceutycznym przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu, w Katedrze Technologii Postaci Leku.

Zgłoszenia chęci udziału prowadzi DIA poprzez formularz internetowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmlldlhgOzPuN-BcgqjIvcc3po6wk…

Odpłatność należy wnieść na konto DIA podając w tytule wpłaty imię i nazwisko z dopiskiem „kurs”. Kursy nastawione są na budowanie umiejętności praktycznych i prowadzone będą przez ekspertów i praktyków posiadających doświadczenie i realizujących usługi tworzące opiekę farmaceutyczną. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie DIA oraz w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,
mgr Marcin Repelewicz – prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
dr Artur Owczarek – kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UMW