Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - Moduły Dydaktyczne

Moduły Dydaktyczne

dr hab. Bożena Karolewicz, profesor uczelni - kierownik studiów podyplomowych pt. "Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych"

 

Liczba
godzin

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Moduł I Fizykochemiczne podstawy farmacji

   
 1. Chemia ogólna i nieorganiczna

   16

   2

 1. Chemia organiczna

   16

   2

 1. Chemia analityczna

   16

   2

 1. Fizyka

   16

   2

Moduł II  Biologiczne podstawy farmacji

   
 1. Fizjologia

   16

   2

 1. Biochemia

   16

   2

 1. Mikrobiologia

   24

   3

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Moduł III  Technologia i analiza leku

   
 1. Technologia farmaceutyczna

   32

   5

 1. Chemia farmaceutyczna i analiza produktów leczniczych

   16

   2

 1. Farmakologia

   24

   4

 1. Farmakognozja

   16

   2

 1. Toksykologia

   16

   2

Razem :

   224

   30