Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku - Rekrutacja

Rekrutacja

Przedłużenie terminu rekrutacji!

Uprzejmie informujemy o możliwości dalszego zgłaszania się kandydatów na studia podyplomowe Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku w roku akademickim 2023/2024, w terminie do dnia 15.09.2023 r.


Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od dn. 16 czerwca do dn. 31 sierpnia 2023 r. prześlą drogą pocztową do Studium Kształcenia Podyplomowego ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania poniżej),
  • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania poniżej),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza,
  • zdjęcie legitymacyjne – 2 szt.

Jednostka szkoląca kwalifikuje na studia osoby spełniające wymagania. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w sytuacji większej liczby kandydatów niż liczba miejsc. Ponadto, w przypadku większej liczby zakwalifikowanych wstępnie kandydatów niż liczba miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kierunek studiów zostanie uruchomiony, gdy liczba przyjętych będzie wynosiła co najmniej 20 osób.

Liczba miejsc
Minimalna 20 osób maksymalna 40 osób

Opłata za studia

Odpłatność za studia podyplomowe „Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku” (I edycja) wyniesie 7 400,00 zł (3 700,00 zł za każdy semestr).

Zajęcia planujemy realizować od października 2023 r. do czerwca 2024 r. Zajęcia prowadzone będą w formie hybrydowej (większość on-line).

Serdecznie zapraszamy do udziału.