Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku - Rekrutacja

Rekrutacja

Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od dn. 20 maja do dn. 31 sierpnia 2024 r.:

  1. dokonają obowiązkowej rejestracji w systemie IRK           (wg instrukcji),
  2. złożą komplet wymaganych dokumentów w biurze Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego (ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław):
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów na poziomie wskazanym w wymaganiach ogólnych poświadczoną notarialnie bądź przez pracownika Studium Kształcenia Podyplomowego przyjmującego dokumenty.

Jednostka szkoląca kwalifikuje na studia osoby spełniające wymagania. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w sytuacji większej liczby kandydatów niż liczba miejsc. Ponadto, w przypadku większej liczby zakwalifikowanych wstępnie kandydatów niż liczba miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W razie nie wypełnienia limitu miejsc termin rekrutacji może zostać przedłużony.
Kierunek studiów zostanie uruchomiony, gdy liczba przyjętych będzie wynosiła co najmniej 20 osób.

 

Liczba miejsc: 30 miejsc
 

Opłata za studia
Odpłatność za studia podyplomowe 
„Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku” (II edycja) wyniesie 7 600,00 zł (3 800,00 zł opłata za jeden semestr)

Zajęcia planujemy realizować od października 2024 r. do czerwca 2025 r.
Zajęcia prowadzone będą w formie hybrydowej (większość on-line).


Serdecznie zapraszamy do udziału.