Szkolenia diagnostów - Laboratoryjna genetyka medyczna

Laboratoryjna genetyka medyczna

Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych - laboratoryjna genetyka medyczna

ARCHIWUM


KOORDYNATOR W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ GENETYKI MEDYCZNEJ
dr n. med. Ryszard Ślęzak

Zakład i Katedra Genetyki
ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel: 71 784 12 57
e-mail : ryszard.slezak@umed.wroc.pl


Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych - PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ GENETYCE MEDYCZNEJ, Warszawa 2018

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie: diagnostyki laboratoryjnej/analityki klinicznej, chorób wewnętrznych, pediatrii- PROGRAM SPECJALIZACJI W LABORATORYJNEJ GENETYCE MEDYCZNEJ, Warszawa 2018


Kierownicy specjalizacji - Laboratoryjna genetyka medyczna

 1. dr Ryszard Ślęzak
  tel.: 71 784 12 57
  e-mail: ryszard.slezak@umw.edu.pl
 2. prof. dr hab. Maria Sąsiadek
  tel.: 71 784 12 55
  e-mail: maria.sasiadek@umw.edu.pl
 3. dr hab. Izabela Łaczmańska
  tel.: 71 784 12 61
  e-mail: izabela.laczmanska@umw.edu.pl
 4. dr Agnieszka Stembalska
  tel.: 71 784 12 59
  e-mail: agnieszka.stembalska@umw.edu.pl

KOMUNIKAT 
w sprawie dofinansowania z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
informujemy, iż decyzją Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przekazaną w dniu 2 sierpnia 2022 r., Studium Kształcenia Podyplomowego otrzymało dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na kurs specjalizacyjny pn. Zaburzenia rozwoju i funkcji układu rozrodczego , który odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. 


Pozyskane środki pozwolą na obniżenie opłaty za uczestnictwo w kursie.


KOMUNIKAT
Aktualna informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej dla osób realizujących szkolenie zgodnie z programem opublikowanym w 2018 znajduje się w sekcji pliki do pobrania pn. Lista staży kierunkowych LGM_2022.pdf.


KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu
w sprawie zawarcia umowy cywilno - prawnej:

umowę wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora. Wzór umowy znajduję się w plikach do pobrania.


PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW LATA 2022 - 2024

Moduł IV - genetyka biochemiczna

Tytuł kursu  Planowana data realizacji

Metody postnatalnej diagnostyki biochemicznej wrodzonych wad metabolizmu.

5/2022, 1/Lg/2022

01.12.2022

Przedobjawowa i wczesnoobjawowa diagnostyka wrodzonych wad metabolizmu.

6/2022, 2/Lg/2022

10.12.2022

Moduł V - genetyczne podstawy patogenezy chorób

Badania genetyczne w perinatologii.

7/2022, 3/Lg/2022.

27.05.2022

Zaburzenia rozwoju i funkcji układu rozrodczego

8/2022, 4/Lg/2022.

30.09.2022

Znaczenie abberacji chromosomalnych w etiopatogenezie
wrodzonych zespołów i chorób.

9/2022, 5/Lg/2022

25-26.11.2022

Patomechanizm modelowych chorób neurologicznych (Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku).

13/2023, 2/LGM/2023

 24-25.10.2023

Genetyka hematoonkologiczna (Katedra Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy).

14/2023, 3/LGM/2023

27-29.09.2023

Dziedziczne predyspozycje do nowotworów.

15/2023, 4/LGM/2023

17.03.2023

Badania genetyczne w nowotworach sporadycznych (Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku).

12/2023, 1/LGM/2023

09-10.02.2023

Choroby wielogenowe/wieloczynnikowe. Znaczenie badań genetycznych w medycynie personalizowanej.

16/2023, 5/LGM/2023

 

24.11.2023

Zasady konstruowania opisów wyników badań genetycznych.

28/2023, 6/LGM/2023

ZMIANA TERMINU KURSU - 20.01.2024

KURS STACJONARNY

Moduł VI - podstawy prawne i organizacyjne w laboratorium genetycznym i zasady etyczne badań genetycznych 

Podstawy prawne i organizacyjne pracy w laboratorium genetycznym.   

29/2023, 7/LGM/2023 

15.12.2023

Kurs specjalizacyjny jednolity

Prawo medyczne.     

 11/2024, 1/LGM/2024 

Kurs objęty dofinansowaniem z KIDL.                                                                                                                        

20-21.02.2024 

KURSY 2024 - KOMUNIKATY 


KOMUNIKAT
nr kursu: 11/2024 (1/LGM/2024)
Tytuł kursu: 
Prawo medyczne
Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Termin kursu: 20 - 21.02.2024
Kierownik naukowy kursu: dr n. farm. Agnieszka Sapa-Wojciechowska
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 2 dni, 16 godz.

Kurs w części dofinansowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Kwota do zapłaty zostanie wskazana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników.


KURSY 2023 - KOMUNIKATY 


KOMUNIKAT
nr kursu: 29/2023 (7/LGM/2023)
Tytuł kursu: 
Podstawy prawne i organizacyjne pracy w laboratorium genetycznym.
Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Podstawy prawne i organizacyjne w laboratorium genetycznym i zasady etyczne badań genetycznych.
Termin kursu: 15 grudnia 2023
Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Izabela Łaczmańska
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 28/2023 (6/LGM/2023)
Tytuł kursu: 
Zasady konstruowania opisów wyników badań genetycznych.
Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: zmiana terminu 20 stycznia 2024 
Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Izabela Łaczmańska
Miejsce realizacji kursu: zajęcia stacjonarne
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 16/2023 (5/LGM/2023)
Tytuł kursu: Choroby wielogenowe/wieloczynnikowe. Znaczenie badań genetycznych w medycynie personalizowanej.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 24 listopada 2023
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 13/2023 (2/LGM/2023)

Tytuł kursu: Patomechanizm modelowych chorób neurologicznych. (Laboratoryjna genetyka medyczna). [08-021/5-04-016-2023]

Termin: 24-25.10.2023
Termin rejestracji on-line: 07.04-16.10.2023
Koszt uczestnictwa: 480,00 zł
Organizator: Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, GUMed
Kontakt: Hanna Myszkowska
Zapisy na kurs wyłącznie on-line na stronie GUMed w zakładce kształcenie podyplomowe.
tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl


KOMUNIKAT
nr kursu: 14/2023 (3/LGM/2023)
Tytuł kursu: Genetyka hematoonkologiczna.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 27-29.09.2023
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Olga Haus
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 15/2023 (4/LGM/2023)
Tytuł kursu: Dziedziczne predyspozycje do nowotworów.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 17 marca 2023
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.


KOMUNIKAT 

nr kursu: 12/2023, 1/LGM/2023

Tytuł kursu: Badania genetyczne w nowotworach sporadycznych. (Laboratoryjna genetyka medyczna). [2023-4351-74]
Termin: 09-10.02.2023
Termin rejestracji on-line: 2022-12-09 - 2023-02-05
Koszt uczestnictwa: 400,00 zł
Organizator: Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, GUMed
Kontakt: Hanna Myszkowska
Zapisy na kurs wyłącznie on-line na stronie GUMed w zakładce kształcenie podyplomowe.
tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl


KURSY 2022 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT
nr kursu: 6/2022 (2/Lg/2022)
Tytuł kursu: Przedobjawowa i wczesnoobjawowa diagnostyka wrodzonych wad metabolizmu.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyka biochemiczna
Termin kursu: 10 grudnia 2022
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Robert Śmigiel 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 5/2022 (1/Lg/2022)
Tytuł kursu: Metody postnatalnej diagnostyki biochemicznej wrodzonych wad metabolizmu.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyka biochemiczna
Termin kursu: 1 grudnia 2022
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Robert Śmigiel 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 9/2022 (5/Lg/2022)
Tytuł kursu: Znaczenie abberacji chromosomalnych w etiopatogenezie
wrodzonych zespołów i chorób.

Dziedzina: Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 25-26 listopada 2022
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Ryszard Ślęzak 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 2 dni, 16 godz.


KOMUNIKAT
nr kursu: 8/2022 (4/Lg/2022)
Tytuł kursu: Zaburzenia rozwoju i funkcji układu rozrodczego
Dziedzina: 
Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 30 września 2022
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Ryszard Ślęzak 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.
Koszt: 0 zł Kurs w całości dotowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych


KOMUNIKAT
nr kursu: 7/2022 (3/Lg/2022)
Tytuł kursu: Badania genetyczne w perinatologii
Dziedzina: 
Laboratoryjna genetyka medyczna
Nazwa modułu: Genetyczne podstawy patogenezy chorób
Termin kursu: 27 maja 2022, 28 maja 2022 (test zaliczeniowy)
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Ryszard Ślęzak 
Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line
Liczba godzin: 1 dzień, 8 godz.