Szkolenie diagnostów - Mikrobiologia medyczna

Mikrobiologia medyczna

Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych - mikrobiologia medyczna


ARCHIWUM


KOMUNIKAT
o zwiększeniu liczby miejsc akredytacyjnych
w dziedzinie mikrobiologii medycznej

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji Akredytacyjnej z dnia 08.12.2021 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał zgodę na zwiększenie liczby miejsc akredytacyjnych w dziedzinie - mikrobiologia medyczna (program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018 r.)
Akredytacja została przyznana do dnia 8 grudnia 2026 r.
W związku z powyższym najbliższy nabór planowany jest w sesji wiosennej 2022.
Maksymalna liczba miejsc: 24
Liczba wolnych miejsc: 14
Wszelkie informacje dotyczące procedury naboru zostaną umieszczone w zakładce "aktualności".


KOORDYNATOR W DZIDZINIE MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ
Prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz

Katedra i zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Wydział Farmaceutyczny
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 74
e-mail : marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl


Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2018


Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w mikrobiologii- PROGRAM SPECJALIZACJI W MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2005


KOMUNIKAT 

w sprawie dofinansowania z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
informujemy, iż decyzją Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przekazaną w dniu 2 sierpnia 2022 r., Studium Kształcenia Podyplomowego otrzymało dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na kurs specjalizacyjny
pn. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych, który odbędzie się w dniach 20-23.09.2022 r. oraz na kurs pn. Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości realizowany w terminie 27-29.09.2022 r. 


Pozyskane środki pozwolą na obniżenie opłaty za uczestnictwo w kursie.


KOMUNIKAT
W SPRAWIE ODBYWANIA STAŻY KIERUNKOWYCH

W celu usprawnienia procesu obsługi zgłoszeń dotyczących realizacji staży kierunkowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław, informujemy, iż:

  • podania dotyczące skierowania do odbycia stażu należy składać BEZPOŚREDNIO u Pani Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Budynek J1, 2 piętro;
  • na podaniu należy wskazać daty rzeczywistej realizacji specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem daty zakończenia specjalizacji;
  • skierowania do odbywania staży są przyjmowane przez Panią Kierownik we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.

Prosimy o przestrzeganie powyższego komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze Studium Kształcenia Podyplomowego pod numerem telefonu: 71 78 40 687.


KOMUNIKAT
Aktualna informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z mikrobiologii medycznej dla osób realizujących szkolenie zgodnie z programem opublikowanym w 2018 znajduje się w sekcji pliki do pobrania pn. Lista staży kierunkowych MM_2022.pdf.


KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu
w sprawie zawarcia umowy cywilno - prawnej:

umowę wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora. Wzór umowy znajduję się w plikach do pobrania.


KURSY OBOWIĄZKOWE DLA SPECJALIZACJI
MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

Tytuł kursu 

Planowana data realizacji

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową.
1/2022, 1/MM/2022

25-27.01.2022

Etiologia, obraz kliniczny oraz mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz.
2/2022, 2/MM/2022

14-16.03.2022

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych.
3/2022, 3/MM/2022

09-11.05.2022

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych.
4/2022, 4/MM/2022

20-23.09.2022

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych.

1/2023, 1/MM/2023

16-18.01.2023 

Metody niehodowlane (serologiczne i biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej).

2/2023, 2/MM/2023

13-16.03.2023

Epidemiologia zakażeń i zarażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium
mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń i zarażeń.

maj 2023

Kurs podsumowujący-

Postępy w diagnostyce mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyce zakażeń.

4/2023, 4/MM/2023

18-22.09.2023

Prawo medyczne.

styczeń 2024

NABÓR WIOSNA 2022  

Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości.

18/2022, 5/MM/2022

27-29.09.2022

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych.

6/2023, 6/MM/2023

06-09.02.2023

Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności.

5/2023, 5/MM/2023

26-30.06.2023

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową.

8/2023, 8/MM/2023

06-09.11.2023

KURSY 2023 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT 

nr kursu: 6/2023 (6/MM/2023)

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 06.02 - 09.02.2023 r.

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UMW ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław

Ilość godz.: 32 godz.


KOMUNIKAT

nr kursu: 1/2023 (1/MM/2023)

Tytuł kursu:  Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 16.01 - 18.01.2023

Kierownik naukowy kursu: dr. n. med. Elżbieta Piątkowska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UMW ul. Borowska 211a (zajęcia online 16-17.01.2023) oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Składowa 1/3, 50-209 Wrocław (zajęcia stacjonarne 18.01.2023)

Ilość godz.: 24 godz.


KURSY 2022 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT

nr kursu: 18/2022 (5/MM/2022)

Tytuł kursu: "Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Zasady organizacji i funkcjonowania medycznego laboratorium mikrobiologicznego

Termin kursu: 27-29.09.2022

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 24 godz., 3 dni

Koszt: UWAGA kurs w części dotowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, kwota do zapłaty zostanie wskazana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników kursu.


KOMUNIKAT

nr kursu: 4/2022 (4/MM/2022)

Tytuł kursu: "Etiologia, obraz kliniczny oraz diagnostyka zakażeń grzybiczych”

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 20-23.09.2022

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Urszula Nawrot

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 32 godz., 4 dni

Koszt: UWAGA kurs w części dotowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, kwota do zapłaty zostanie wskazana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników kursu.