Studia podyplomowe - Wydział Farmaceutyczny - Rekrutacja

Rekrutacja

Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od dn. 20 maja do dn. 31 sierpnia 2024 r.:

  1. dokonają obowiązkowej rejestracji w systemie IRK           (wg instrukcji),
  2. złożą komplet wymaganych dokumentów w biurze Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego (ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław):
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów na poziomie wskazanym w wymaganiach ogólnych poświadczoną notarialnie bądź przez pracownika Studium Kształcenia Podyplomowego przyjmującego dokumenty,
  • oświadczenie potwierdzające fakt pełnienia lub planowania podjęcia funkcji osoby wykwalifikowanej (wydrukowane z systemu IRK).

Jednostka szkoląca kwalifikuje na studia osoby spełniające wymagania. Ponadto, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Kierunek studiów zostanie uruchomiony, gdy liczba przyjętych będzie wynosiła co najmniej 14 osób.

W razie nie wypełnienia limitu miejsc termin rekrutacji może zostać przedłużony.
 

Liczba miejsc: 20 miejsc


Opłata za studia
Odpłatność za studia podyplomowe Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych (V edycja) wyniesie 10 560,00 zł (5 280,00 zł za każdy semestr).

Zajęcia planujemy realizować od października 2024 r. do czerwca 2025 r.
Zajęcia prowadzone będą w formie on-line.


Serdecznie zapraszamy do udziału.