Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku - O studiach

O studiach

Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dn. 20 lipca 2018 r.).

Studia skierowane są zarówno do pracowników zawodów medycznych m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, jak również absolwentów innych kierunków life science. Osób, które tworzą lub będą tworzyć zespoły monitorowania i nadzoru nad bezpieczeństwem  farmakoterapii w ośrodkach badań klinicznych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktami obecnymi na rynku w fazie po rejestracyjnej.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, o ile posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach (Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w UM we Wrocławiu).

Studia podyplomowe „Pharmacovigilance w badaniach klinicznych i fazie porejestracyjnej leku” realizowane będą w roku akademickim 2024/25 od października 2024 r. (edycja 2.) i trwać będą dwa semestry.

Studia w wymiarze 180 godzin zajęć odbywać się będą w trybie weekendowym, zazwyczaj co dwa tygodnie (piątki po południu, soboty i/lub niedziele cały dzień). Pełny harmonogram przekazany będzie przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów, praktyków z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zatrudnionych w firmach farmaceutycznych i ośrodkach badań klinicznych oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w formie hybrydowej (większość on-line). Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Studia podyplomowe pt. zostały utworzone za zgoda Rektora Uniwersytetu Medycznego (Zarządzenie nr 82/XVIR/2023)

Studia odbywają się zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny
Studium Kształcenia Podyplomowego
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel. 71 78 40 353, tel. 71 78 40 352, e-mail: farmstud@umw.edu.pl