Szkolenia diagnostów - Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych - laboratoryjna transfuzjologia medyczna


ARCHIWUM


KOMUNIKAT
o zwiększeniu liczby miejsc akredytacyjnych
w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji Akredytacyjnej z dnia 23.11.2021 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał zgodę na zwiększenie liczby miejsc akredytacyjnych w dziedzinie - laboratoryjna transfuzjologia medyczna (program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018 r.)
Akredytacja została przyznana do dnia 2 grudnia 2026 r.
W związku z powyższym najbliższy nabór planowany jest w sesji wiosennej 2022.
Maksymalna liczba miejsc: 30
Liczba wolnych miejsc: 20
Wszelkie informacje dotyczące procedury naboru zostaną umieszczone w zakładce "aktualności".


KOORDYNATOR W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ
mgr Anita Smolarczyk


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
ul. Czerwonego Krzyża 5/9,  50-345 Wrocław
tel.: 601 306 246
tel. służbowy: 371 58 92
e- mail: anita.smolarczyk@rckik.wroclaw.pl


Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2018

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, analityki klinicznej, transfuzjologii- PROGRAM SPECJALIZACJI W LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2018


Kierownicy specjalizacji - Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

 1. Lucyna Pawelec-Marzec - lucynap@o2.pl
 2. Katarzyna Piniarska-Laszczyk - kpiniarska@gmail.com
 3. Magdalena Pawlak-Mulawa - magda.mulawa@gmail.com
 4. Urszula Sokalska - ursmag@wp.plurszula.sokalska@rckik.wroclaw.pl
 5. Sara Klim - sara.siluk@gmail.com
 6. Marta Stanek - marta.stanek@gmail.com
 7. Aleksandra Misiaszek - aleksandra.misiaszek@rckik.wroclaw.pl
 8. Zofia Sadowska - zofia.sadowska@rckik.wroclaw.pl
 9. Anita Smolarczyk - anita.smolarczyk@rckik.wroclaw.pl
 10. Gałuszka Wioletta - wioletta.galuszka@rckik.wroclaw.pl

KOMUNIKAT
W SPRAWIE ODBYWANIA STAŻY KIERUNKOWYCH

W celu usprawnienia procesu obsługi zgłoszeń dotyczących realizacji staży kierunkowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław, informujemy, iż:

 • podania dotyczące skierowania do odbycia stażu należy składać BEZPOŚREDNIO u Pani Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Budynek J1, 2 piętro;
 • na podaniu należy wskazać daty rzeczywistej realizacji specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem daty zakończenia specjalizacji;
 • skierowania do odbywania staży są przyjmowane przez Panią Kierownik we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.

Prosimy o przestrzeganie powyższego komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze Studium Kształcenia Podyplomowego pod numerem telefonu: 71 78 40 687.


KOMUNIKAT
Aktualna informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej dla osób realizujących szkolenie zgodnie z programem opublikowanym w 2018 znajduje się w sekcji pliki do pobrania pn. Lista staży kierunkowych LTM_2022.pdf.


KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu
w sprawie zawarcia umowy cywilno - prawnej:

umowę wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora. Wzór umowy znajduję się w plikach do pobrania.


KURSY OBOWIĄZKOWE DLA SPECJALIZACJI
LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Tytuł kursu

Planowane miejsce realizacji

Publiczna służba krwi- organizacja i zadania, zapewnienie jakości.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie

 

19-21.10.2022 r.

Zgłoszenia: Tel. (22) 34-96-401
e-mail: bloodorg2@ihit.waw.pl

Zasady współczesnej transfuzjologii z elementami promocji zdrowia.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie

 

8-9.12.2022 r.

Zgłoszenia: Tel. (22) 34-96-401
e-mail: bloodorg2@ihit.waw.pl

Czynniki chorobotwórcze przenoszone przez krew.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

14-16. 11.2023 r.

kierownik kursu dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk, e-mail pgrabarczyk@ihit.waw.pl

Immunologia transfuzjologiczna.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

20-23.11.2023 r.

kierownik kursu dr n. med. Małgorzata Uhrynowska, e-mail muhrynowska@ihit.waw.pl

Prawo medyczne.

Katedra Analityki Medycznej

Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

18-19.09.2023 r. 


KURSY - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT
nr kursu: 11/2023 (3/LTM/2023)
Tytuł kursu: Immunologia transfuzjologiczna.
Dziedzina: 
Laboratoryjna transfuzjologia medyczna.
Termin kursu: 20-23.11.2023 r.
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Małgorzata Uhrynowska
Miejsce kursu: on-line
Ilość godz.: 32 godziny, 4 dni

Osoba do kontaktu: Katarzyna Stachurska, e-mail: sekimmunologia@ihit.waw.pl,

tel.: (22) 34-96-663


KOMUNIKAT
nr kursu: 10/2023 (2/LTM/2023)
Tytuł kursu: Czynniki chorobotwórcze przenoszone przez krew.
Dziedzina: 
Laboratoryjna transfuzjologia medyczna.
Termin kursu: 14-16.11.2023 r
Kierownik naukowy kursu: 
dr hab. Piotr Grabarczyk
Miejsce kursu: on-line
Ilość godz.: 24 godziny, 3 dni

Dane do kontaktu: e-mail: zakladwirusologii@ihit.waw.pl , tel. 22 34-96-640


KOMUNIKAT
nr kursu: 9/2023 (1/LTM/2023)
Tytuł kursu: Prawo medyczne.
Dziedzina: 
Laboratoryjna transfuzjologia medyczna.
Termin kursu: 18-19.09.2023
Kierownik naukowy kursu: 
dr Agnieszka Sapa - Wojciechowska
Miejsce kursu: on-line
Ilość godz.: 16 godz., 2 dni