Sztuka Skutecznej Komunikacji w Ochronie Zdrowia

Konferencje
Akty Prawne
Sztuka Skutecznej Komunikacji w Ochronie Zdrowia

Sztuka Skutecznej Komunikacji w Ochronie Zdrowia

(Warsztaty interpersonalne)

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA

Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Katedra Psychiatrii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

DATA SZKOLENIA

Szkolenie dwudniowe w terminie:

Część I: 7 czerwca 2024r. w godzinach 16-20

Część II: 8 czerwca 2024r. w godzinach: 9-15

FORMA REALIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje dwa dni szkoleniowe i składa się łącznie z 13 godzin dydaktycznych. Szkolenie zawiera dwa bloki tematyczne ćwiczeń. Forma szkolenia to warsztaty interpersonalne. Uczestnik szkolenia otrzyma zdigitalizowane poświadczenie kwalifikacji w postaci mikropoświadczenia „Sztuka Skutecznej Komunikacji w Ochronie Zdrowia" w systemie Odznaka +.

ADRESACI SZKOLENIA:

Pracownicy ochrony zdrowia tj. m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni oraz osoby posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

KADRA DYDTAKTYCZNA:

Wykładowcy posiadają wieloletnią praktyczna znajomość zagadnień merytorycznych omawianych na szkoleniu oraz doświadczenie w kształceniu m. in. Studentów, doktorantów rezydentów.

 

Renata WallnerDr n. med. Renata Wallner – specjalista psycholog kliniczny.

Ukończyła studia psychologiczne i studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest specjalistą psychologiem klinicznym I i II stopnia w zakresie psychiatrii dorosłych. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe. Jest zatrudniona w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jako adiunkt dydaktyczny, a także w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Pełni funkcję koordynatora i opiekuna praktyk i staży klinicznych dla studentów, absolwentów psychologii oraz osób kształcących się w psychoterapii. Jest także opiekunem i wykładowcą osób specjalizujących się w psychologii klinicznej w ramach Kształcenia Podyplomowego. Ukończyła szkolenia podyplomowe w zakresie mediacji oraz specjalistyczne jako mediator rodzinny (przy Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu). Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną od blisko 27 lat. Swoją pracę superwizuje. Ukończyła Studium Treningu i Terapii Grupowej i prowadzi treningi grupowe. Jest trenerem grupowym w podejściu otwartego dialogu i realizuje w tym podejściu terapeutycznym od 11 lat regularne treningi grupowe na terenie kraju. Ukończyła liczne szkolenia psychoterapeutyczne, w tym w nurcie systemowym, psychodynamicznym, integratywnym. Uzyskała międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty środowiskowego po ukończeniu studiów podyplomowych oraz certyfikat terapeuty środowiskowego PTP. Odbyła staże zagraniczne w Poliklinik fűr Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Universität Műnchen, „Zentrum für Kognitive Störungen und Tagesklinik in Műnchen, Alzheimer Zentrum (Ambulanz und Tagesklinik) oraz krajowe staże naukowe. Była zaangażowana w liczne polskie i międzynarodowe projekty badawcze, w tym związane ze starzejącym się społeczeństwem, chorobami neurozwyrodnieniowymi, adaptacją narzędzi diagnostycznych w zakresie oceny neuropsychologicznej. Współzakładała stowarzyszenia pacjentów psychiatrycznych i ich opiekunów. Realizowała polskie i międzynarodowe projekty w ramach reformy psychiatrii środowiskowej (Projekt Power 4.1). Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Jest autorem lub współautorem publikacji, w tym monografii oraz artykułów publikowanych w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.

 

 

Dorota SzcześniakDr hab. n. med. Dorota Szcześniak, prof. UMW – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Dorota Szcześniak ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, zdobywając dyplom w Instytucie Psychologii na Dawida. Jako dyplomowany psychoterapeuta, ukończyła również szkolenie w renomowanym Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz na psychiatrycznym oddziale stacjonarnym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Od ponad 10 lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY WARSZTATÓW:

  1. Rozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej: analiza wpływu sposobu mówienia oraz gestów na skuteczność przekazywania informacji między personelem medycznym a pacjentem, w tym rola pierwszego wrażenia.
  2. Aktywne słuchanie i wyrażanie empatii w komunikacji: trening umiejętności aktywnego słuchania i wyrażania empatii w kontekście informowania o diagnozie oraz budowania pozytywnej relacji z pacjentem.
  3. Identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych: analiza barier komunikacyjnych po stronie pracownika ochrony zdrowia i pacjenta oraz opracowywanie strategii efektywnego przekazywania informacji pomimo tych barier.
  4. Pogłębianie umiejętności prowadzenia rozmowy z zastosowaniem technik podążania, odzwierciedlania i parafrazowania.
  5. Znaczenie osobowości pracownika ochrony zdrowia i pacjenta w procesie leczenia: świadomość wpływu osobowości na relację specjalista-pacjenta oraz umiejętność dostosowanego komunikowania się.
  6. Poznanie sygnałów niewerbalnych i zjawiska przeniesienia w relacji specjalista-pacjent: identyfikacja subtelnych sygnałów niewerbalnych oraz zrozumienie przeniesienia i przeciwprzeniesienia w kontekście relacji terapeutycznej.
  7. Rozpoznawanie sygnałów oporu u pacjenta. Radzenie sobie z oporem.
  8. Przykłady dialogu motywującego i możliwości jego zastosowania.

 

WARUNKI OTRZYMANIA MIKROPOŚWIADCZENIA

Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51% oraz wymagana obecność na poziomie minimum 80% . Weryfikacja obecności na szkoleniach stacjonarnych odbywa się na podstawie podpisu na liście obecności.

 

ZAPISY
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

LINK: https://forms.office.com/e/tKrHy8Z35m

Liczna miejsc ograniczona: 16 osób

Termin szkolenia zostanie potwierdzony na 4 dni przed szkoleniem na podany adres e-mail w formularzu zgłoszenia. 

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku niezebrania się odpowiednio licznej grupy uczestników.

 

KOSZT SZKOLENIA

Koszt szkolenia – 916,00 PLN


Wpłaty prosimy wnosić:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
na rachunek: 87 1090 2402 0000 0001 5183 2644 w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz kod szkolenia (SSKwOZ/IED/01/2024)
oraz przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na maila 
szkolenia-ckp@umw.edu.pl

Po otrzymaniu płatności organizator nie później niż na 2 dni przed szkoleniem wyśle pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników szczegółowe informacje o szkoleniu, tj. dokładne miejsce oraz szczegółowy program szkolenia.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Zespół ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych
Tel: +48 71 784 19 89
e-mail: 
szkolenia-ckp@umw.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach.