Wydział Lekarsko- Stomatologiczny/ Faculty of Dentistry

Konferencje
Wydział Lekarsko- Stomatologiczny/ Faculty of Dentistry

Staż dla kierunku Lekarsko-Stomatologicznego

Planowane rozpoczęcie: IV kwartał 2023 roku

Cena: zostanie podana wkrótce

Wymagane dokumenty:
1. zaświadczenie lekarskie wydane przez polskiego lekarza o braku przeciwskazań do odbycia szkolenia praktycznego
2. szczepienie przeciwko Covid-19
3. szczepienie przeciwko WZW typu B
4. Dyplom ukończenia studiów do wglądu

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie załączonego formularza osobowego na adres mailowy: stazeED-ckp@umw.edu.p

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy

do kontaktu mailowego: stazeED-ckp@umw.edu.pl

 

Ed practical training- Faculty of Dentistry                                       

Planned start: 4th quarter 2023                                          

Price: will be announced soon                              

Documents required:                                   
1. a medical certificate issued by a Polish doctor stating that there are no contraindications to practical training
2. vaccination against Covid-19
3. hepatitis B vaccination
4. graduation diploma for review                                                                            

If you are interested in applying, please send the attached personal form to the following email address: stazeED-ckp@umw.edu.pl                                                                                       

For more information, please email: stazeED-ckp@umw.edu.pl                                       

Personal questionnaire