Centrum Kształcenia Podyplomowego - Współpraca

Konferencje
Akty Prawne
Współpraca

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu będąc ośrodkiem naukowo-badawczym, uwzględniając potrzeby i wyzwania społeczne, edukacyjne oraz badawcze, a także ponadczasowe wartości akademickie podejmuje współpracę z podmiotami na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i naukowego. Chcąc rozwijać efektywną kooperację w zakresie stwarzania dogodnych warunków rozwoju dydaktycznego i naukowego zgodnego z oczekiwaniami rynku dla absolwentów kierunków medycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia współpracuje ze swoimi Partnerami w dziedzinie nauczania i badań naukowych.

 

Współpraca w obszarze nauczania dotyczy wymiany doświadczeń w metodyce nauczania, organizacji praktyk studenckich oraz wspólnej realizacji studiów podyplomowych.

Organizowanie wspólnych seminariów, szkoleń stanowi ważny element integracji badaczy, co sprzyja wymianie pomysłów praz kreowaniu nowych perspektyw badawczo-dydaktycznych.

 

Współpraca jest źródłem rozwoju nauki i sprzyja kreowaniu nowych innowacji. Przyczynia się do wzrostu jakości badań, zwiększania ich wpływu na rozwój społeczeństwa i gospodarki prowadząc do wyjątkowych wyników i znaczących osiągnięć, które mogą pozytywnie wpłynąć na jakość życia ludzi na całym świecie.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego zaprasza do współpracy.

 

Loga