Trzewia (Zaburzenia trzewne w korelacji do układu ruchu)

Konferencje

Trzewia (Zaburzenia trzewne w korelacji do układu ruchu)

trzewia

Dane klasy odznaki

Trzewia (Zaburzenia trzewne w korelacji do układu ruchu)

Posiadacz mikropoświadczenia wziął udział w warsztacie teoretyczno-praktycznym pt. „Zaburzenia trzewne w korelacji do układu ruchu)” zorganizowanym przez SKN Fizjoterapii Corpus Vi, działającym przy Katedrze Fizjoterapii, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W ramach warsztatu uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu: • Anatomicznych zależności pomiędzy przeponą a wybranymi organami wewnętrznymi • Połączeń wątroby (więzadła, unerwienie, unaczynienie) i ich korelacji do układu ruchu – szczególnie kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym • Typowych łańcuchów przyczynowo-skutkowych między układem ruchu a wątrobą i żołądkiem. Uczestnicy nabyli umiejętności praktyczne w zakresie: • Skutecznych i bezpiecznych technik osteopatycznych wykorzystywanych w terapii zaburzeń wątroby • Skutecznych i bezpiecznych technik osteopatycznych wykorzystywanych w terapii zaburzeń żołądka • Skutecznych i bezpiecznych technik osteopatycznych wykorzystywanych w terapii zaburzeń przepony • Skutecznych i bezpiecznych technik osteopatycznych wykorzystywanych w terapii zaburzeń otrzewnej. Warunki wymagane od uczestnika: znajomość anatomii i fizjologii człowieka. Forma szkolenia: warsztat teoretyczno-praktyczny: prezentacja instruktora oraz praca własna uczestników warsztatów korygowana na bieżąco przez instruktora. Metoda weryfikująca nabytą wiedzę i umiejętności: zaliczenie praktyczne oraz test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (test MCQ typ A).

Kryteria

1. Udział w warsztacie teoretyczno-praktycznym pt. „Zaburzenia trzewne w korelacji do układu ruchu” w wymiarze 5 godzin dydaktycznych.

2. Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%.

3. Prawidłowe wykonanie zadania praktycznego zleconego przez Instruktora.