Chemia fizyczna i biofizyka dla farmacji

Konferencje
Akty Prawne
Chemia fizyczna i biofizyka dla farmacji

...

Termin Konferencji: 8.12.2023

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211

 

                                    KONFERENCJA

„CHEMIA FIZYCZNA I BIOFIZYKA DLA FARMACJI 2023” 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej „Chemia fizyczna i biofizyka dla farmacji”. Celem konferencji jest umożliwienie badaczom, w tym doktorantom oraz studentom, dyskusji nt. najnowszych, ważnych osiągnięć badawczych w dziedzinie chemii fizycznej i biofizyki w zastosowaniach medycznych i farmaceutycznych. Tematyka spotkania obejmuje m.in. budowę i dynamikę makrokolekuł i biomakromolekuł, oddziaływania międzycząsteczkowe, metody doświadczalne i teoretyczne w badaniach fizykochemicznych i farmaceutycznych polimerów pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Kontekst konferencji dotyczy badań i rozwoju nowych leków i ich nośników, oraz projektowanie nowych urządzeń i wyrobów medycznych, odpowiednich metod syntezy, analizy i aplikacji.

Uczestnicy mogą przedstawiać wyniki swoich badań w formie posterów, oraz wykładów. O formie prezentacji będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz rekomendacja Komitetu Naukowego konferencji. Możliwy jest udział osobisty oraz udział online przez platformę MSTeams. Streszczenia wykładów oraz prezentacji plakatowych zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych. Wykłady konferencyjne odbywają się w języku polskim lub angielskim, plakaty przygotowywane są w języku polskim lub angielskim, streszczenia konferencyjne przygotowywane są w języku angielskim, manuskrypt do Polimerów w Medycynie przygotowywany jest w języku angielskim.

Konferencja zlokalizowana jest w kampusie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej, w centralnej części miasta, skomunikowanej z malowniczym sercem wrocławskiego Starego Miasta.

Uczestników konferencji serdecznie zapraszamy do publikacji, w języku angielskim, swoich niepublikowanych wcześniej manuskryptów, opartych na wystąpieniach zaprezentowanych na naszej konferencji, w formie pełnych artykułów w czasopiśmie Polymers in Medicine/Polimery w Medycynie [ISSN 0370-0747 (print), ISSN 2451-2699 (online), punktacja MEiN 2023 = 140, druk bezpłatny, link do czasopisma: https://polimery.umw.edu.pl/en/home/]. Wszystkie artykuły będą recenzowane zgodnie ze standardową procedurą obowiązującą w czasopiśmie. Przesyłając pracę prosimy o informację, że temat był prezentowany na konferencji „Chemia fizyczna i biofizyka dla farmacji”. Termin nadsyłania manuskryptów upływa 20 listopada 2023 (numer pierwszy czasopisma w 2024) lub 20 stycznia 2024 (numer drugi czasopisma w 2024) – opłata konferencyjna upoważnia do opublikowania dwóch artykułów przez jednego uczestnika konferencji jako pierwszego autora.

Program konferencji obejmuje:

  1.  

Powitanie uczestników

9.00-9.10

  1.  

Wykłady 1. sesji i dyskusja (3) - Badania innowacyjnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

9.10-10.20

  1.  

Przerwa kawowa

10.20-10.40

  1.  

Wykłady 2. sesji i dyskusja (3) - Nowe cząsteczki i makrocząsteczki w produktach leczniczych

10.40-11.50

  1.  

Przerwa kawowa 2

11.50-12.10

  1.  

Wykład 3. sesji i dyskusja (3) - Otrzymywanie, zastosowanie i analiza nośników substancji leczniczych

12.10-13.20

  1.  

Przerwa obiadowa

13.20-15.00

  1.  

Sesja plakatowa i dyskusja (50) – prezentacja plakatów od godz. 8.00

15.00-16.00

Link do strony konferencji: https://konferencje.umw.edu.pl/konferencjacff/

Do zobaczenia we Wrocławiu!

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. Witold Musiał

 

link do reportażu z konferencji: https://youtu.be/OSl48Q401NE

Dane kontaktowe:

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Biofizyki

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

tel.: 71 784 02 28, 71 784 02 29, faks: 71 784 02 30

Zgłoszenia prosimy nadsyłać jako dokumenty MSOffice na e-mail: konferencja.cff@umw.edu.pl

Opłata konferencyjna: 100 PLN w pierwszym terminie, 200 PLN w drugim terminie, przekazywana na konto nr 87 1090 2402 0000 0001 5183 2644 w dniu wysłania e-mailem formularza zgłoszeniowego, z dopiskiem „Konferencja CFF, Imię, Nazwisko”. Nie ma możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.

 

Zgłoszenie na konferencję:

1. online pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=opmUxI72pkiIhXtdTqo…

(streszczenie wykładu lub prezentacji plakatowej - 2 strona, prosimy o przesłanie na e-mail: konferencja.cff@umw.edu.pl)

2. e-mail - prosimy o przesłanie skanu wypełnionego poniżej zgłoszenia – dwie strony (Plakat,Wykład), pierwsza strona (Słuchacz).

Sesja posterowa będzie się odbywała w formie elektronicznego przekazu na ekranach w związku z czym prosimy o przesyłanie posterów w formacie pdf o wysokiej rozdzielczości (w terminie do 1 grudnia 2023 r.).

Zamknięcie zgłoszeń: 1 termin 5 listopada 2023 (opłata 100 PLN), 2 termin 20 listopada 2023 (opłata 200 PLN).

Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mogą wziąć udział w wykładach konferencji bezpłatnie, bez pakietu konferencyjnego, pod warunkiem wpisania się na listę obecności dla studentów.

Formularz zgłoszeniowy (1 strona)
Streszczenie wykładu lub prezentacji plakatowej (2 strona)
Logo Katedry

 

Projekt pt. UMW Excellence Sessions – cykl konferencji doskonalących dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka, numer projektu DNK/SP/550852/2022

Doskonała Nauka