Stypendium Ministra

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Stypendium Ministra

Informacje na temat stypendiów Ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w sprawie trybu składania wniosków studentów o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub znaczące osiągnięcia sportowe - kliknij tutaj, aby pobrać.

SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia opublikował szczegóły przyznawania stypendium dla studentów o znaczących osiągnięciach naukowych/sportowych w roku akademickim 2023/2024.

Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni zapoznać się z warunkami otrzymania stypendium, dostępnymi pod na stronie Ministerstwa Zdrowia -> link do strony

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia w roku 2023/2024:
Wniosek: https://www.gov.pl/attachment/e4b726d8-6a3d-488d-ab6d-8d54d3932137
Oświadczenie studenta: https://www.gov.pl/attachment/47702ef2-6045-43c7-9583-e79b685f0ac1
Oświadczenie studenta - procentowy wkład autorski - https://www.gov.pl/attachment/0f7f6c7d-0600-4c1f-899d-99af67efd57a

Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur obowiązujący w Uczelni:

1) przed złożeniem oryginałów dokumentów należy przesłać wniosek zapisany jako dokument MS WORD z rozszerzeniem .doc, .docx

UWAGA! Plik powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin UMW nazwisko imię.doc” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal.doc”

Dodatkowo należy przesłać skany dokumentów załączanych do wniosku - według wytycznych MZ:

a) dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub znaczących osiągnięć sportowych (skany stanowią odzwierciedlenie cyfrowe dokumentów zapisanych w formacie PDF).
Powinien być to jeden załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - zalaczniki.PDF”

b) oświadczenie studenta (osobny plik PDF – podpisany dokument i zeskanowany) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię_oswiadczenie.PDF”, np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal_oświadczenie.pdf”);

c) pozostałe oświadczenie studenta (osobny plik PDF – podpisany dokument i zeskanowany) - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie_wspolautorstwo.PDF”, np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal_oswiadczenie_wspolautorstwo.pdf” lub „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie_projekt.PDF”, ect.;

UWAGA!

Elektroniczne wersje dokumentów należy przesyłać ze skrzynki studenckiej @student.umw.edu.pl.

2) oryginały dokumentów po wstępnej weryfikacji przez Dział Spraw Studenckich należy złożyć do dnia 13 października 2023 r. w Dziale Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12.

KONTAKT:
W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

Monika Kotowska-Lewińska
tel. 71 347 91 10
e-mail: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl


Inne stypendia Ministra Zdrowia - informacja dla studentów cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia

Aktualne informacje i druki zawarte są na stronie Ministerstwa Zdrowia: tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronach poszczególnych dziekanatów.