Rozłożenie na raty - Student - Opłaty za studia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Czy istnieje możliwość ubiegania się o rozłożenie na raty opłat za usługi edukacyjne?

1) Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2022/2023 nie ma możliwości rozłożenia opłat na raty.

2) Dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023:

  • podstawą do ubiegania się o rozłożenie opłat za usług edukacyjne na raty jest wniosek (klik), który należy złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału w terminie do 01 września każdego roku, w którym student ubiega się o płatność na raty.

  • w przypadku studenta przyjętego na pierwszy rok studiów, wniosek należy złożyć w dniu podpisania przez studenta umowy o odpłatności za studia.