Dział Współpracy Międzynarodowej - Narodowa Agencja - Formularze

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Kontakt

Osobą kontaktową z ramienia Działu Współpracy Międzynarodowej jest:
Specjalista
lic. Magdalena Szymków-Cieniawska
tel.: + 48 71 784 11 42
e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl