Podstawy pracy z pacjentem uroginekologicznym

Konferencje
Akty Prawne
Podstawy pracy z pacjentem uroginekologicznym
uro

Dane klasy odznaki

Podstawy pracy z pacjentem uroginekologicznym

Mikropoświadczenie potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznej pracy z pacjentem uroginekologicznym zdobytych poprzez aktywne uczestnictwo w warsztacie teoretyczno-praktycznym nt. „Podstawy pracy z pacjentem uroginekologicznym”. Warsztat został zorganizowany przez SKN Fizjoterapii Corpus Vi, działające przy Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Warunki wymagane od uczestnika: znajomość anatomii, umiejętność palpacji.

Forma szkolenia: warsztat teoretyczno-praktyczny: prezentacja instruktora oraz praca własna uczestników warsztatów korygowana na bieżąco przez instruktora.

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy:

• Posiadają wiedzę dotyczącą bezpiecznego rozpoczęcia terapii, dostosowanej do stanu pacjenta uroginekologicznego.

• Potrafią omówić sposoby przeprowadzania wywiadu, diagnozowania i dobierania terapii.

• Wykazują się znajomością bezpiecznych metod pracy manualnej, które wspierają pacjenta w przywracaniu mu satysfakcji z życia codziennego.

• Dobierają i wykonują techniki manualne oraz techniki drenażowe, dostosowane do aktualnego stanu pacjenta.

• Posiadają umiejętność doboru odpowiednich ćwiczeń do aktualnego stanu pacjenta. Metoda weryfikująca nabytą wiedzę i umiejętności:

Zaliczenie praktyczne oraz test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (test MCQ typ A).

Kryteria

  • Udział w warsztacie teoretyczno-praktycznym pt. „Podstawy pracy z pacjentem uroginekologicznym” w wymiarze 6 godzin dydaktycznych.
  • Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%
  • Prawidłowe wykonanie zadania praktycznego zleconego przez Instruktora (wykonanie ocenia Instruktor).