Wydział Lekarski/ Faculty of Medicine

Konferencje
Akty Prawne
Wydział Lekarski/ Faculty of Medicine

Staż dla kierunku Lekarskiego

Planowane rozpoczęcie: IV kwartał 2024 roku

Cena: około 45 000 zł 

Wymagane dokumenty:
1. zaświadczenie lekarskie wydane przez polskiego lekarza o braku przeciwskazań do odbycia szkolenia praktycznego
2. szczepienie przeciwko Covid-19
3. szczepienie przeciwko WZW typu B
4. Dyplom ukończenia studiów do wglądu
5. U
bezpieczenie OC oraz NNW, obejmujące diagnostykę i leczenie poekspozycyjne (dotyczy HIV, HBV, HCV)

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie załączonego formularza osobowego na adres mailowy: stazeED-ckp@umw.edu.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy

do kontaktu mailowego: stazeED-ckp@umw.edu.pl

 

ED practical training- Faculty of Medicne

Planned start: 4th quarter 2024

Price: approximately PLN 45 000

Documents required:
1. a medical certificate issued by a Polish doctor stating that there are no contraindications to practical training
2. vaccination against Covid-19
3. hepatitis B vaccination
4. graduation diploma for review
5. third-party liability and accident insurance, including post-exposure diagnosis and treatment (for HIV, HBV, HCV)

If you are interested in applying, please send the attached personal form to the following email address: stazeED-ckp@umw.edu.pl

 

For more information, please email: stazeED-ckp@umw.edu.pl   

Personal questionnaire