Wsparcie rozwoju dziecka: masaż Shantala, terapia funkcjonalna ręki

Konferencje
Akty Prawne
Wsparcie rozwoju dziecka: masaż Shantala, terapia funkcjonalna ręki
rozwój dziecka

Dane klasy odznaki

Wsparcie rozwoju dziecka: masaż Shantala, terapia funkcjonalna ręki

Mikropoświadczenie potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod wspierających usprawnianie, wykorzystywanych w pracy z dziećmi zdobytych poprzez aktywne uczestnictwo w warsztacie teoretyczno-praktycznym nt. „Wsparcie rozwoju dziecka: masaż Shantala, terapia funkcjonalna ręki”. Warsztat został zorganizowany przez SKN Fizjoterapii Corpus Vi, działające przy Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Warunki wymagane od uczestnika: znajomość podstaw masażu, znajomość etapów rozwoju dziecka.

Forma szkolenia: warsztat teoretyczno-praktyczny: prezentacja instruktora oraz praca własna uczestników warsztatów korygowana na bieżąco przez instruktora.

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy:

• Potrafią omówić genezę masażu i podać efekty jego stosowania

• Omawiają dynamikę rozwoju dziecka w wieku 0 – 30 miesięcy życia

• Objaśniają znaczenie rozwoju mózgu małego dziecka

• Rozróżniają nadwrażliwość i podwrażliwość dotykową – podają przykłady

• Wymieniają zalety stosowania masażu dla dziecka, mamy i taty

• Wykonują w sposób prawidłowy masaż Shantala na manekinie dziecka

• Podają zagrożenia dla rozwoju motoryki małej i dużej małego dziecka w obecnych czasach

• Objaśniają czym jest terapia ręki, do kogo jest skierowana

• Omawiają wpływ zaburzeń rozwoju ruchowego na pisanie, mowę, rysowanie

• Potrafią podać przykłady terapii wykorzystywanej przy nadwrażliwości i podwrażliwości dziecka

• Omawiają zachowanie dziecka z zaburzeniami czucia głębokiego

• Przedstawiają etapy terapii ręki i proponują ćwiczenia i zabawy do każdego etapu.

Metoda weryfikująca nabytą wiedzę i umiejętności: zaliczenie praktyczne oraz test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (test MCQ typ A)

Kryteria

  • Udział w warsztacie teoretyczno-praktycznym pt. „Wsparcie rozwoju dziecka: masaż Shantala, terapia funkcjonalna ręki” w wymiarze 5 godzin dydaktycznych
  • Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%
  • Prawidłowe wykonanie zadania praktycznego zleconego przez Instruktora (wykonanie ocenia Instruktor)