Debata o Umiędzynarodowieniu Uczelni 2024

Konferencje
Akty Prawne
Debata o Umiędzynarodowieniu Uczelni 2024

English

Termin konferencji: 10 czerwca 2024 r. (9:00 - 16:00)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211 (sala wykładowa W1)

ipu

                                               KONFERENCJA

              "Debata o Umiędzynarodowieniu Uczelni 2024"

Szanowni Państwo,  

w imieniu Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni oraz Komitetu ds. wdrażania Intensywnego Planu Umiędzynarodowienia UMW serdecznie zapraszamy do udziału w  Debacie o umiędzynarodowieniu i  humanizacji w medycynie.

Podczas konferencji wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci, zaangażowani w proces umiędzynarodowienia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także, będzie to okazja do wysłuchania wystąpień naszych zagranicznych gości.

Umiędzynarodowienie dotyczy wielu aspektów funkcjonowania Naszej Uczelni i może być różnie rozumiane, jednak co bardzo ważne sprzyja podnoszeniu jakości edukacji, z korzyścią dla ogółu społeczeństwa. Umiędzynarodowienie to jest narzędzie, a nie cel sam w sobie- smart goals, concrete measures. Umiędzynarodowienie jest miarą sukcesu, ale powinno to być inteligentne umiędzynarodowienie skierowane na rozwój kształcenia, edukacji, badań naukowych, czy innowacji. Umiędzynarodowienie to mobilność akademicka, współpraca, pobyty krótkoterminowe, umiędzynarodowienie w domu- tu należy położyć nacisk dla zwiększenie dostępności dla osób wykluczonych (rozumiemy to poprzez min. rozwój programów nauczenia w języku angielskim itd.). Umiędzynarodowienie to katalizator pozytywnych zmian służących podnoszeniu jakości kształcenia.

Ponadto w ramach debaty poruszone będą tematy, które pokażą znaczenie umiędzynarodowienia dla naszej uczelni.

UMW jako Uniwersytet oparty na wiedzy, a nie emocjach. Zadaniem debaty jest ogólnouczelniana dyskusja, która przedstawi zarys strategii umiędzynarodowienia, a więc:

- faktu, iż budowanie tej strategii to złożony i ewoluujący proces, w którym głos musi mieć mnóstwo interesariuszy proces musi skupiać się na ludziach,

- strategia nie może funkcjonować w próżni: strategia internacjonalizacji łączy się i uzupełnia szersze polityki krajowe i międzynarodowe.

Realizacja internacjonalizacji - dialog, współpraca, poszukujemy tego co nas łączy a nie dzieli.

                                                                   PRELEGENCI

profProf. Mandla Stanley Makhanya pełnił funkcję Rektora i Kanclerza Uniwersytetu Południowej Afryki (UNISA) od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2020 roku. Przed objęciem stanowiska Rektora i Kanclerza był Prorektorem w tym samym uniwersytecie. Jest prominentnym orędownikiem przywództwa i promocji edukacji wyższej. Prof. Makhanya został mianowany Ambasadorem Obserwatorium Magna Charta. Był Prezydentem Międzynarodowej Rady Edukacji na Odległość (ICDE). Pełnił dwie kadencje jako Skarbnik Afrykańskiej Rady Edukacji na Odległość (ACDE), a obecnie jest ich Ambasadorem Dobrych Woli. Profesor Makhanya był także Prezydentem Stowarzyszenia Nauczania i Nauki w Szkolnictwie Wyższym (HETL). Dzięki temu posiada dogłębną wiedzę na temat trendów w szkolnictwie wyższym zarówno w krajach rozwijających się, jak i w kontekście edukacji rozwojowej. Prof. Makhanya zawsze był zdania, że nauki humanistyczne i nauki ścisłe są wzajemnie uzupełniające się i żadna z nich nie osiągnie pełnego potencjału bez drugiej. Jako międzynarodowo uznany lider i uczony w dziedzinie edukacji na odległość oraz socjolog z wykształcenia, Prof. Makhanya jest kwalifikowany do uzasadniania i promowania tego poglądu.

 

drDr Sebastian Stride  jest ekspertem w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych w SIRIS Academic, firmie konsultingowej w pełni należącej do fundacji non-profit. Pracował dla 250 uniwersytetów na całym świecie, pomógł zebrać ponad 5 miliardów euro, wykłada na Uniwersytecie Państwowym w Termezie i na Harvardzie. Wcześniej spędził 15 lat pracując jako archeolog na Jedwabnym Szlaku.

 

 

 

               

PROGRAM KONFERNECJI

9.00 – 9.15 Przywitanie gości:

Rektor Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Prorektorka ds. Strategii Rozwoju Uczelni UMW Marzena Dominiak 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Michał Rado

Konsul Honorowy Republiki Indii we Wrocławiu Kartikey Johri

9.15 – 10.25 Debata o umiędzynarodowieniu z udziałem Prorektorów, Dyrektorów i Studentów Uczelni Wrocławskich i Opolskich:

Panel 1. STRATEGIA UMIĘDZYNARODOWIENIA – moderator panelu – Prof. dr hab. Marzena Dominiak, Prorektorka ds. strategii rozwoju UMW

 1. Dr hab. Patrycja Matusz, prof. UW – pełnomocniczka Ministra Nauki do spraw europejskich i prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, prorektorka ds. projektów i relacji międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. Prof. dr hab. Magdalena Blum – członek ekspertów ds. Narodowej Strategii Umiędzynarodowienia NAWA, przedstawiciel Uczelni Muzycznych, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 3. Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – prorektorka ds. umiędzynarodowienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 4. Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska – prorektorka ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Wychowania Fizycznego,
 5. Dr hab. Renata Szyguła, prof. UO – prorektorka ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego,
 6. Prof. Dr hab. Marzena Dominiak – prorektorka ds. Strategii Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Panel 2. UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA- dokąd zmierzamy?

Moderator panelu- Prof. dr hab. Marzena Dominiak, Prorektorka ds. strategii rozwoju UMW

 1. Prof. dr hab. Edward Czapiewski – pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. uczelni wyższych, Uniwersytet Dolnośląski,
 2. Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. współpracy z Polsko-Czeską Asocjacją Uniwersytetów
 3. Dr hab. Marta Płonka, Prof. ASP – prorektorka ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
 4. Dr Irena Duś-Ilnicka prof. UMW – pełnomocniczka Rektora ds. Intensywnego Planu Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 5. Hanna Popiela – studentka English Division,
 6. Julia Maj i Kamila Florek – studentki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

10.25 – 10.35 Przerwa na pytania

10.35 – 10.55 Edward Wąsiewicz – Konsul Honorowy Republiki Austrii – „Miraż skoku technologicznego wobec pozorów utylitaryzmu internacjonalizacji"

10.55 – 11.15 Kartikey Johri – Konsul Honorowy Republiki Indii we Wrocławiu

11.15 – 11.30 Dr hab. n. med. Adam Wylęgała – Katedra Patofizjologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, oddział Kliniczny Okulistyki, Szpital Kolejowy w Katowicach – „Umiędzynarodowienie trampoliną do przyszłości - z perspektywy absolwenta UMW”

11.30 – 11.40 Przerwa na pytania

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.20 Agnieszka Kawka – „Przez mobilność do umiędzynarodowienia” – Walczak NAWA

12.20 – 13.10 (Q&A- 13.20) Sebastian Stride SIRIS “Medical universities and internationalisation - a global dilemma”

13.20 – 14.10 (Q&A- 14.20) Prof. Mandla Makhanya Magna Charta Ambassador – „Living Values Project (Magna Charta Universitatum)” - 'Internationalisation as we reimagine universities"

14.20 – 14.35 Dr Agata Strządała “The Responsive and Responsible University case study from Wrocław” (Magna Charta Universitatum)

14.35 – 14.45 Przerwa na pytania

14.45 – 15.15 Obiad

15.15 – 15.30 Magdalena Szymków-Cieniawska – „Umiędzynarodowienie na UMW- co robimy i co jeszcze możemy zrobić? Aktualne działania i perspektywy rozwoju”

15.30 15.45 Piotr Cugier – „Rekrutacja kandydatów zagranicznych, a kwestia absolwentów. Alpha i Omega w strategii naszej Uczelni”

15.45 16.00 Agnieszka Wasilewska – „MIKROPOŚWIADCZENIE ODZNAKA + na UMW- Jak uzyskać mikropoświadczenie z umiędzynarodowienia”

16.00 Zakończenie Konferencji

   

link oraz kod QR do rejestracji: https://forms.office.com/e/zNJrYzxa5d

qr

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

ckpumw

                     PATRONAT HONOROWY

                                      REKTOR

              Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

pka